Huisartsenzorg en corona

De Covid-maatregelen worden frequent aangepast.
We volgen de huisartsrichtlijn hierin. Deze is vaak strenger dan de algemene landelijke maatregelen. Dit komt doordat in de huisartspraktijk frequent erg kwetsbare mensen komen. We vragen u onze maatregelen te respecteren.

Dit betekent op dit moment dat we u vragen in de praktijk om nog altijd een mondkapje te dragen. En ondanks dat u welkom bent, geven we u geen hand.

Bij luchtwegklachten (en wens tot spreekuurbezoek) vragen we u thuis een zelftest te doen:
-Is deze negatief: U bent welkom op het spreekuur, mits u een mondkapje draagt en 1,5 meter afstand houdt.
-Is deze positief: overleg met de assistente over een spreekuurafspraak, zij zal bekijken of en wanneer dit kan plaatsvinden.

Covid vaccinatie najaar 2022

Het advies is, voor iedereen vanaf 12 jaar, om komend najaar een herhaalvaccinatie tegen Covid te nemen voor een betere bescherming tegen ernstig ziek zijn, een ziekenhuisopname of langdurige klachten na Covid.

Alle prikken worden gezet door de GGD.
Het is (14-9-22) momenteel nog niet duidelijk of er, net als vorige keer, in een zorginstelling gevaccineerd gaat worden. Zodra we meer weten, verschijnt dit op de website.

  • Mensen van 60 jaar en ouder ontvangen een oproep van het RIVM
  • Mensen van 12-60 jaar die een griepprik indicatie hebben, krijgen een oproep thuis van hun huisarts. De prik wordt gegeven bij de GGD
  • Als bovenstaande groepen een oproep hebben gehad, komt er nadien een mediacampagne waarin iedereen ouder dan 12 jaar wordt verzocht een afspraak te maken
  • Bent u mantelzorger van een kwetsbaar persoon: u kunt vaak ook bij de GGD een vaccinatie krijgen als u de persoon begeleidt

Bij vragen over de vaccinatie: zie https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/herhaalprik-tegen-corona

Bij aanhoudende vragen of twijfels over de vaccinatie kunt u de Twijfeltelefoon bellen: 088-7555777 of https://twijfeltelefoon.nl/