Ketenzorg CVRM / diabetes

Als u bij ons bekend bent met een jaarlijkse controle in verband met een (risico op) een hartvaatziekte, dan zit u bij ons in de CVRM-ketenzorg. Deze zorg is bedoeld om uw risico op een (recidief) hart- of vaatziekte terug te dringen. 
Hierbij hoort vaak een jaarlijkse bloed- en urinecontrole en (nadien) een afspraak in de huisartspraktijk voor lichamelijk onderzoek.  

Vanaf 2021 is hierin iets veranderd: 

  • Het laboratorium (CERTE) nodigt u jaarlijks uit voor een bloed/urineonderzoek in de maand waarin u jarig bent.  Een geel urinepotje is bij de praktijk gratis verkrijgbaar.
  • Nadien maakt u zelf een afspraak bij de verpleegkundige van de huisartspraktijk voor verdere analyse en het bespreken van de uitslagen 

In 2021 gaan we voor het eerst met dit oproepsysteem via CERTE werken. Mocht u voor uw jaarcontrole eerder al een afspraak hebben gemaakt, dan zal dit veelal niet in uw verjaardagsmaand zijn. U kunt dan kiezen: 

  • U laat de reeds gemaakte afspraak staan in 2021. U mag de oproep van CERTE dit jaar negeren. U hoeft GEEN aktie te ondernemen.  (U gaat per 2022 naar uw verjaardagsmaand voor de jaarcontrole)  
  • U wilt graag direct in 2021 switchen naar de jaarcontrole in uw verjaardagsmaand. Belt u dan met de praktijk voor het verzetten van uw afspraak? Dank u wel.  

Als u voor uw (risico op) hartvaatziekte een uitgebreide controle bij de specialist heeft, is controle bij de huisarts vaak niet nodig. Als u denkt door ons onterecht te worden opgeroepen of bij andere vragen: graag horen we dit van u! 

Bij vragen : overleg gerust met de assistente: 050-4095494