Ketenzorg CVRM / diabetes

Als u bij ons bekend bent met een jaarlijkse controle in verband met een (risico op) een hartvaatziekte, dan zit u bij ons in de CVRM-ketenzorg. Deze zorg is bedoeld om uw risico op een (recidief) hart- of vaatziekte terug te dringen. 

Als u voor uw (risico op) hartvaatziekte een uitgebreide controle bij de specialist heeft, is controle bij de huisarts vaak niet nodig. Als u denkt door ons onterecht te worden opgeroepen of bij andere vragen: graag horen we dit van u.

Bij de jaarlijkse controle hoort een bloed- en urine onderzoek. De uitslagen hiervan bespreekt de praktijkondersteuner (POH) in de huisartspraktijk met u. Zij doet ook lichamelijk onderzoek. U maakt hiervoor een afspraak via de assistente.

Hoe gaat de controle in zijn werk?

  • Het laboratorium (CERTE) stuurt u per post een formulier voor een bloed/urineonderzoek in de maand waarin u jarig bent.  
  • U neemt een urinemonster mee naar het laboratorium als u gaat bloedprikken (het gele urinepotje hiervoor is in de praktijk gratis verkrijgbaar en zonder afspraak op te halen).
  • U maakt een afspraak bij de praktijkondersteuner (POH), dit kan alleen telefonisch via de assistente.
  • Tijdens de afspraak bespreekt u de bloeduitslagen, vaak vindt lichamelijk onderzoek plaats. Er is aandacht voor uw vragen over lifestyle en (eventueel) medicatie.

Heeft u bovenstaande controle niet, maar denkt u deze nodig te hebben of te wensen? Overleg met de assistente of dit voor u verstandig en van meerwaarde kan zijn. Soms is alleen een bloeddrukmeting bij de assistente voldoende om te weten of er een uitgebreide controle nodig is.

Mensen met een jaarlijkse controle ivm Diabetes Melltius (suikerziekte ) of Boezemfibrilleren (atriumfibrilleren) krijgen ook jaarlijks een hartfilmpje. Dit hartfilmpje wordt in de praktijk gemaakt door de assistente, meestal op een ander moment dan de afspraak bij de praktijkondersteuner.

Bij vragen : overleg gerust met de assistente: 050-4095494