Positieve gezondheid

Er is een nieuwe kijk op gezondheid.
Waar voorheen aandacht was voor het bestrijden van ziekte, is er nu steeds meer aandacht voor preventie, zelfmanagement. Ook zijn sociaal en emotioneel welbevinden belangrijk om gezond te blijven/worden. Hieronder ziet u een uitleg hiervan:

Bent u nieuwsgierig wat u zou kunnen doen om uw gezondheid te verbeteren? Vul voor uzelf ‘het spinnenweb’ in en bedenk erna of / wat er veranderd zou kunnen worden aan de hand van 4 vragen:
Wat valt op?
Wat is voor mij belangrijk?
Wil ik iets veranderen?
Wat kan een eerste stap zijn?

MijnPositieveGezondheid.nl