Praktijkinformatie

De praktijk is bedoeld voor inwoners uit Zuidlaren en de omgeving van Zuidlaren. Nieuwe patienten zijn welkom.

Ons team staat voor toegankelijke medische zorg van hoge kwaliteit. Wij bieden zorg op maat en in overleg met u. Dit bieden wij u in de praktijk als u een zorgvraag heeft:

Spreekuur huisarts: Dagelijks is er spreekuur op afspraak. Als u voor 10 uur belt (of online een afspraak maakt), kunt u vaak dezelfde dag nog bij ons terecht.

10 minuten: Voor uw afspraak bij de huisarts wordt 10 minuten ingepland. Vaak heeft u een vraag over uw gezondheid. Het is belangrijk dat u goed nadenkt over uw vraag. Bij meer vragen is het verstandig dit aan te geven bij het maken van de afspraak. Zo kunnen we extra tijd voor u inplannen.

Spreekuur doktersassistente:  Zij is uw eerste aanspreekpunt binnen de praktijk. Dagelijks is er spreekuur voor onder andere: bloeddruk meten, wratten aanstippen, oren uitspuiten, urine-onderzoek, hechtingen verwijderen, uitstrijkjes maken, injecties geven en wondverzorging.

Uitslagen: Wanneer er vervolg onderzoek (bloed, urine) wordt ingezet, dient u zelf voor de uitslag contact op te nemen. De meeste uitslagen zijn na 3 werkdagen bekend, bij kweken en weefselonderzoek kan het een week duren. Via een MGN account kunt u veel uitslagen inzien.

Visite: Als u vanwege medische redenen niet naar de praktijk kunt komen, kunt u een visite (huisbezoek) aanvragen. Bij voorkeur belt u hiervoor voor 10.00 uur. Visites worden meestal in de middag gereden.

E-consult: als u een account hebt bij MGN (MijnGezondheid.Net), kunt u veilig een medische vraag stellen of een foto (van bijvoorbeeld huiduitslag) opsturen. Klik hier voor meer informatie over MGN. Let op: dit is niet bedoeld voor spoed-vragen.

Telefonisch overleg: Soms kan een vraag over uw gezondheid telefonisch met uw huisarts worden besproken. Bel hiervoor de assistente, zij kan dit goed inschatten. U wordt op een later tijdstip teruggebeld door de huisarts

Verpleegkundige: Bij diverse chronische ziektes is regelmatige controle en aanscherpen van de behandeling belangrijk. Hiervoor kunt u naar het spreekuur van de verpleegkundige (ook wel POH genoemd: praktijkondersteuner huisarts). Dit geldt als u diabetes mellitus, COPD of  (risico op) een hart/vaatziekte hebt. Ook voor begeleiding bij stoppen met roken kunt u zich aanmelden.

POH-GGZ: Angst, somberheid, gedragsproblemen, burn-out of andere (langdurige) psychische klachten waar u zelf niet vanaf komt? Tips en meer inzicht nodig om in evenwicht te komen? Hiervoor werkt in de praktijk een POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts). Zij kan enkele gesprekken met u voeren voor hulp bij het verhelderen van de problemen. Soms kan het nodig zijn u door te verwijzen naar andere professionele hulpverleners. 

POH-GGZ-Jeugd: Elk kind heeft weleens psychische klachten. Meestal gaan deze vanzelf over. Is dit niet het geval of zijn de klachten heel ernstig? Heeft u zorgen over gedrag of emoties van uw kind of behoefte aan inzicht hoe hiermee om te gaan? Dan kan na overleg met de huisarts, een afspraak worden gemaakt bij de POH-GGZ-Jeugd voor enkele gesprekken.