(On)Tevreden of klacht?

Bent u tevreden of heeft u een compliment?

Wat fijn om te horen!

Ontevreden? Bespreek het met ons! 

Als u ontevreden bent over ons of een klacht hebt, stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit samen met u op te lossen. 

Vindt u het lastig om dit met ons te bespreken? Neem contact op met de klachtenfunctionaris. 

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190. 

Komen we er dan nog niet uit? Ga dan naar de geschilleninstantie huisartsenzorg

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens patiënten en uit leden namens huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). 

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. 

Meer informatie vindt u op www.skge.nl